Brochure 2

1096 lượt thích

30,000 $

Định dạng
Mô tả
  • Kích thước: A4 (210x297mm)
  • Dành cho Adobe indesign từ CS6 trở lên
  • Hoàn toàn tùy biến, dễ dàng chỉnh sửa
  • Font chữ miễn phí
  • Chế độ màu CMYK, 300 DPI
  • Không bao gồm ảnh, mockup

Phản hồi đánh giá (1)

08:21 15/01/2020
Sửa trên Cs4 được không?
Gửi

Có thể bạn sẽ thích